אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 22

פסקה יד', המשך, הכעס האלוקי . שיעור שני סוגיית הכעס.

פסקה יד', המשך, הכעס האלוקי . שיעור שני סוגיית הכעס.

שיעורים נוספים