אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 23

פסקה יד',המשך, סוגיית הכעס.שיעור שלישי בסוגייה .

פסקה יד',המשך, סוגיית הכעס.שיעור שלישי בסוגייה .

שיעורים נוספים