אורות הקודש

הרב דוד טורנר

טהרת מידות הנפש | שיעור 24

פסקה טו- המשך סוגיית הכעס, הכעס בצורתו החיצונית . שיעור רביעי בסוגייה.

שיעורים נוספים