אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 25

עמ' רמג',פסקה טו' , המשך סוגיית הכעס.

עמ' רמג',פסקה טו' , המשך סוגיית הכעס.

שיעורים נוספים