אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 26

פסקה טז'- קנאה.

פסקה טז'- קנאה.

שיעורים נוספים