אורות הקודש

הרב דוד טורנר

טהרת מידות הנפש | שיעור 27

פסקה טז',המשך,המשך סוגיית הקנאה.

שיעורים נוספים