אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 6

פסקה ה' - המשך , חלק שלישי  .

פסקה ה' - המשך , חלק שלישי  .

שיעורים נוספים