אורות התשובה

אורות התשובה

הרב אבנר זולדן

אורות התשובה

תשובה אמונית

לימוד משותף באורות התשובה עם הרב אבנר זולדן
נלמד את רוב הפסקאות במשותף, בכל שבוע שלוש פסקאות

אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשבי פשע סליחה, חטאות היחיד והצבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה, ככלל כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דבורים ובאורים רבים.מבית הישיבה הגבוהה מעלה אליהו בתל אביב

לימוד משותף באורות התשובה עם הרב אבנר זולדן
נלמד את רוב הפסקאות במשותף, בכל שבוע שלוש פסקאות

אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשבי פשע סליחה, חטאות היחיד והצבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה, ככלל כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דבורים ובאורים רבים.מבית הישיבה הגבוהה מעלה אליהו בתל אביב

שיעורים נוספים