אורות התורה

הרב מרדכי שטרנברג

פרק ג' פסקה ה'

שיעורים נוספים