אורות ארץ ישראל

הרב יוסף קלנר

פסקה א - שיעור 1

הקדמה לספר ולאורת ארץ ישראל , התחלת פסקה א' .

שיעורים נוספים