אורות ארץ ישראל

אורות ארץ ישראל

הרב יוסף קלנר

אורות ארץ ישראל

פסקה א - שיעור 1

הקדמה לספר ולאורת ארץ ישראל , התחלת פסקה א' .

הקדמה לספר ולאורת ארץ ישראל , התחלת פסקה א' .

שיעורים נוספים