ישראל ותחייתו

ישראל ותחייתו

הרב יוסף קלנר

ישראל ותחייתו

פסקה א' שיעור שני בסדרה

תהליכי תקומת העם היהודי מול אומות העולם ובפרקי חייו בכלל.

תהליכי תקומת העם היהודי מול אומות העולם ובפרקי חייו בכלל.

שיעורים נוספים