יג מידות

יג מידות

הרב דוד טורנר

יג מידות

שיעור 1

ביאור עניינם ומשמעותם של יג' מידות .

ביאור עניינם ומשמעותם של יג' מידות .

שיעורים נוספים