יג מידות

הרב דוד טורנר

שיעור 1

ביאור עניינם ומשמעותם של יג' מידות .

שיעורים נוספים