יג מידות

הרב דוד טורנר

שיעור 2

ביאור עניינם  ומשמעותם של יג' מידות .

שיעורים נוספים