יג מידות

יג מידות

הרב דוד טורנר

יג מידות

שיעור 2

ביאור עניינם  ומשמעותם של יג' מידות .

ביאור עניינם  ומשמעותם של יג' מידות .

שיעורים נוספים