ילכו שניהם יחדיו

ילכו שניהם יחדיו

הרב אלישע לפיד

ילכו שניהם יחדיו

בניית קשר של אמון בין בני הזוג

בניית בית לא מתאפשרת בלי קשר של אמון ובטחון של בני הזוג האחד בשניה, לא פחות מהאמונה בה' לאורך הדרך. את הקשר המיוחד הזה יש ליצור עוד בתקופת הדייטים, כיסוד לבניין בית נאמן בישראל.

בניית בית לא מתאפשרת בלי קשר של אמון ובטחון של בני הזוג האחד בשניה, לא פחות מהאמונה בה' לאורך הדרך. את הקשר המיוחד הזה יש ליצור עוד בתקופת הדייטים, כיסוד לבניין בית נאמן בישראל.

שיעורים נוספים