ילכו שניהם יחדיו

הרב אלישע לפיד

דייטים - זה כיף?

שידוכים ופגישות זה חשוב, כך מוצאים בת זוג - אבל האם צריך גם להנות ולשמוח בפגישות? או שחלילה להקל ראש בהליך חשוב כל כך.

שיעורים נוספים