ילכו שניהם יחדיו

ילכו שניהם יחדיו

הרב אלישע לפיד

ילכו שניהם יחדיו

דייטים - זה כיף?

שידוכים ופגישות זה חשוב, כך מוצאים בת זוג - אבל האם צריך גם להנות ולשמוח בפגישות? או שחלילה להקל ראש בהליך חשוב כל כך.

שידוכים ופגישות זה חשוב, כך מוצאים בת זוג - אבל האם צריך גם להנות ולשמוח בפגישות? או שחלילה להקל ראש בהליך חשוב כל כך.

שיעורים נוספים