ילכו שניהם יחדיו

הרב אלישע לפיד

המשותף והמבדיל

ההבדלים בנינו - עוזרים לקשר? או שעדיף "לגוון"? נושאי שיחה ותחביבים משותפים הכרחיים לקשר? או להפך - לחפש דווקא את המשלים? הרב אלישע פרק את הסוגיה ומחבר פתרון

שיעורים נוספים