ילכו שניהם יחדיו

ילכו שניהם יחדיו

הרב אלישע לפיד

ילכו שניהם יחדיו

האם הייתי מתחתן עם עצמי?

הרב אלישע לפיד בשאלה - מה צריך אדם לחשוב על עצמו בתהליך השידוך?
עד כמה צריך להיות גדול האמון העצמי של האדם לפני שהוא מבקש ממישהי אחרת שתאמין בו.

הרב אלישע לפיד בשאלה - מה צריך אדם לחשוב על עצמו בתהליך השידוך?
עד כמה צריך להיות גדול האמון העצמי של האדם לפני שהוא מבקש ממישהי אחרת שתאמין בו.

שיעורים נוספים