עין אי"ה

עין אי"ה

הרב לביא אנגלמן

עין אי"ה

פרק שלישי פסקה מ"ט

לימוד פיסקה יומית עם הרב לביא אנגלמן;

עין אי"ה, ברכות, פרקים ג'-ד'.

כל יום נשלחת הגמרא הרלוונטית, הפיסקה והסברה המוקלט והמוסרט 📖

*(ברכות כד.): "שוק באשה ערוה, קול באשה ערוה, שער באשה ערוה".*


טהות הרעיונות צריכה להשמר מכל דבר הגורם הסתערות החושים לעורר רוח בלתי נכון. ובכללם המה שלש סיבות מעוררות, שראוי לכל לב טהור להתרחק מהם, למען ישמר תומתו וטהרתו מיחש בלתי מורגל בין המינים. מהרגשה שיש בה ערבות חושית אפילו באופן רוחני והדר טבעי חיצוני, כי המשכלה קרובה ללבו של אדם האנושה, מהשקפה על עניין מיוחד שבו יצטיין הבדל המינים אפי' מצד ההנהגה הנימוסית, ביחש הגוף. ונגד אלה ג' הכללים, שתחתיהם פרטים רבים נמצאים, שעמהם משמרת טהרה לשומר דרכיו ביראת אלקים. שוק, נגד חסרון היפך המורגל. קול, נגד ערבות חושית, כדבריהם ז"ל1 מפני מה קולה של אשה ערב משל איש, אף שלא נוסד על יסוד הרגשה גסה מ"מ מביאה מכשול. שער, נגד תכונת הבדל נימוסי כדבריהם ז"ל2 מגדלת שער כלילית, מכל אלה אשרי שומר נפשו נוצר דרכו3.


לימוד פיסקה יומית עם הרב לביא אנגלמן;

עין אי"ה, ברכות, פרקים ג'-ד'.

כל יום נשלחת הגמרא הרלוונטית, הפיסקה והסברה המוקלט והמוסרט 📖

*(ברכות כד.): "שוק באשה ערוה, קול באשה ערוה, שער באשה ערוה".*


טהות הרעיונות צריכה להשמר מכל דבר הגורם הסתערות החושים לעורר רוח בלתי נכון. ובכללם המה שלש סיבות מעוררות, שראוי לכל לב טהור להתרחק מהם, למען ישמר תומתו וטהרתו מיחש בלתי מורגל בין המינים. מהרגשה שיש בה ערבות חושית אפילו באופן רוחני והדר טבעי חיצוני, כי המשכלה קרובה ללבו של אדם האנושה, מהשקפה על עניין מיוחד שבו יצטיין הבדל המינים אפי' מצד ההנהגה הנימוסית, ביחש הגוף. ונגד אלה ג' הכללים, שתחתיהם פרטים רבים נמצאים, שעמהם משמרת טהרה לשומר דרכיו ביראת אלקים. שוק, נגד חסרון היפך המורגל. קול, נגד ערבות חושית, כדבריהם ז"ל1 מפני מה קולה של אשה ערב משל איש, אף שלא נוסד על יסוד הרגשה גסה מ"מ מביאה מכשול. שער, נגד תכונת הבדל נימוסי כדבריהם ז"ל2 מגדלת שער כלילית, מכל אלה אשרי שומר נפשו נוצר דרכו3.


שיעורים נוספים