עין אי"ה

עין אי"ה

הרב לביא אנגלמן

עין אי"ה

פרק שלישי פסקה נ"ד

לימוד פיסקה יומית עם הרב לביא אנגלמן;

עין אי"ה, ברכות, פרקים ג'-ד'.

כל יום נשלחת הגמרא הרלוונטית, הפיסקה והסברה המוקלט והמוסרט 📖

(ברכות כד:): "ואם פסק מה שכרו, אר״א עליו הכתוב אומר "ובדבר הזה תאריכו ימים"".

אריכות ימים דרושה לקנין השלימות מפני שהאדם באשר הוא אדם גופני צריך ללכת בקניניו הרוחניים בהדרגה ומתון לפי כח גופו ונפשו המחוברת בחומר. ע״כ מי ששם אנושיותו נוכח פניו ובמקום שפחיתות חומרית מעכבת מעסק השלימות הוא מפסיק, הוא קונה ג״כ בהפסק עסק השלימות קנין של שלימות בהוספת הכרה ורושם של כבוד ויקרת הקנינים הקדושים. והוא ראוי להאריך ימיו, כדי שיקנה ע״פ ההדרגה האנושית, שהכיר ענינה את כל החסר לו משלימותו לפי ערכו. ע״כ "בדבר הזה", בהכרה אמיתית של ערך הגוף ופחיתותו, שעם זה יבא הכרח ההדרגה והמתינות, והמשתמש בהם לחיי עד, "תאריכו ימים".

לימוד פיסקה יומית עם הרב לביא אנגלמן;

עין אי"ה, ברכות, פרקים ג'-ד'.

כל יום נשלחת הגמרא הרלוונטית, הפיסקה והסברה המוקלט והמוסרט 📖

(ברכות כד:): "ואם פסק מה שכרו, אר״א עליו הכתוב אומר "ובדבר הזה תאריכו ימים"".

אריכות ימים דרושה לקנין השלימות מפני שהאדם באשר הוא אדם גופני צריך ללכת בקניניו הרוחניים בהדרגה ומתון לפי כח גופו ונפשו המחוברת בחומר. ע״כ מי ששם אנושיותו נוכח פניו ובמקום שפחיתות חומרית מעכבת מעסק השלימות הוא מפסיק, הוא קונה ג״כ בהפסק עסק השלימות קנין של שלימות בהוספת הכרה ורושם של כבוד ויקרת הקנינים הקדושים. והוא ראוי להאריך ימיו, כדי שיקנה ע״פ ההדרגה האנושית, שהכיר ענינה את כל החסר לו משלימותו לפי ערכו. ע״כ "בדבר הזה", בהכרה אמיתית של ערך הגוף ופחיתותו, שעם זה יבא הכרח ההדרגה והמתינות, והמשתמש בהם לחיי עד, "תאריכו ימים".

שיעורים נוספים