"יפיפיותו של יפת באהלי שם" - סודו של חג החנוכה

הרב חיים גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

בשיעור קצר זה מבאר הרב מה עניינו של חג החנוכה , ומדוע דווקא מתוך "טומאת החכמה היוונית" - נס חנוכה נראה פלאי יותר.

שיעורים נוספים