יסורים ממרקים

יסורים ממרקים

הרב יוסף קלנר

יסורים ממרקים

שיעור 21

"אמנם נפגמת -   הכפירה אין לה אידיאל אמיתי"

"אמנם נפגמת -   הכפירה אין לה אידיאל אמיתי"

שיעורים נוספים