יסורים ממרקים

הרב יוסף קלנר

שיעור 23

"למראה זעזועי האורות" - סוף

שיעורים נוספים