יום העצמאות

יום העצמאות

הרב יעקב אריאל

יום העצמאות

רב העיר רמת גן הרב יעקב אריאל שליט"א בשיחה ליום העצמאות תשע"ז

רב העיר רמת גן הרב יעקב אריאל שליט"א בשיחה ליום העצמאות תשע"ז

שיעורים נוספים