יום הזיכרון לחללי צה"ל תשע"ז

יום הזיכרון לחללי צה"ל תשע"ז

אמיר יעקב

יום הזיכרון לחללי צה"ל תשע"ז

אמיר יעקב מדבר על אחיו - רס"ן אביהוא יעקב הי"ד

אמיר יעקב מספר ומדבר על אחיו רס"ן אביהוא יעקב הי"ד , שנפל בקרב בשכם בכ"א אייר תשס"ב.

על שמו של אביהוא נקרא בית המדרש שלנו "משכן אביהוא".

אמיר יעקב מספר ומדבר על אחיו רס"ן אביהוא יעקב הי"ד , שנפל בקרב בשכם בכ"א אייר תשס"ב.

על שמו של אביהוא נקרא בית המדרש שלנו "משכן אביהוא".

שיעורים נוספים