יום כיפור | ביאור אמירת 'כי לכל העם בשגגה' ומאמר כל האוכל תשיעי כאילו התענה תשיעי ועשרי

הרב שלמה דיכובסקי

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

שיעורים נוספים