יום הכיפורים | הארת קודש הקודשים על חיינו

הרב קובי דנה

עיון במשמעות יום הכיפורים לאור מהלך עבודת היום

שיעורים נוספים