יום הכיפורים | הארת קודש הקודשים על חיינו

יום הכיפורים | הארת קודש הקודשים על חיינו

הרב קובי דנה

יום הכיפורים | הארת קודש הקודשים על חיינו

עיון במשמעות יום הכיפורים לאור מהלך עבודת היום

שיעורים נוספים