צום עשרה בטבת | שברון התודעה

צום עשרה בטבת | שברון התודעה

הרב דוד טורנר

צום עשרה בטבת | שברון התודעה

משבר התודעה בצל שתיקתו של יחזקאל

מהו המסר האמוני הטמון בקביעת צום דווקא בתחילת המצור של נבוכדנאצר? זאת ועוד בשיעורו של הרב דוד טורנר, ר"מ בישיבה.

מהו המסר האמוני הטמון בקביעת צום דווקא בתחילת המצור של נבוכדנאצר? זאת ועוד בשיעורו של הרב דוד טורנר, ר"מ בישיבה.

שיעורים נוספים