צום עשרה בטבת | שברון התודעה

הרב דוד טורנר

משבר התודעה בצל שתיקתו של יחזקאל

מהו המסר האמוני הטמון בקביעת צום דווקא בתחילת המצור של נבוכדנאצר? זאת ועוד בשיעורו של הרב דוד טורנר, ר"מ בישיבה.

שיעורים נוספים