שיעור מיוחד לכבוד צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי

הרב מאיר הילביץ'

לזכר קהילת סלוניקי

שיעורים נוספים