שיעור מיוחד לכבוד צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי

שיעור מיוחד לכבוד צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי

הרב מאיר הילביץ'

שיעור מיוחד לכבוד צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי

לזכר קהילת סלוניקי

שיעורים נוספים