ברכות הנהנין

הרב יאיר גלס

שינוי מקום

שיעור קצר מפי הרב יאיר גלס בהלכות ברכות הנהנין  . השיעור מעובר במסגרת תוכנת "לומדים תורה בבין הזמנים" .

שיעורים נוספים