ברכות הנהנין

ברכות הנהנין

הרב משה לוי

ברכות הנהנין

ספק בברכת המזון

שיעור הלכה יומית לימי בין הזמנים | הרב משה לוי - הלכות ברכות

שיעור הלכה יומית לימי בין הזמנים | הרב משה לוי - הלכות ברכות

שיעורים נוספים