חג הפורים | צורת ההסתכלות על הרע

הרב דוד טורנר

סבלנות במקום סובלנות

שיעורים נוספים