חג הפורים | צורת ההסתכלות על הרע

חג הפורים | צורת ההסתכלות על הרע

הרב דוד טורנר

חג הפורים | צורת ההסתכלות על הרע

סבלנות במקום סובלנות

שיעורים נוספים