דמויות המגילה

הרב נדב פרידמן

המן הרשע

שיעורים נוספים