דמויות המגילה

דמויות המגילה

הרב נדב פרידמן

דמויות המגילה

המן הרשע

שיעורים נוספים