דמויות המגילה

הרב אלישע לפיד

מרדכי היהודי

שיעורים נוספים