דמויות המגילה

הרב אמציה גנץ

אסתר המלכה

שיעורים נוספים