דין "פטור מצטער מן הסוכה" כשאשתו בהריון וכשבאים עננים

דין "פטור מצטער מן הסוכה" כשאשתו בהריון וכשבאים עננים

הרב שלמה דיכובסקי

דין "פטור מצטער מן הסוכה" כשאשתו בהריון וכשבאים עננים

שיעורים נוספים