חג הסוכות | פסולי סכך בסוכה

חג הסוכות | פסולי סכך בסוכה

הרב דביר צויבל

חג הסוכות | פסולי סכך בסוכה

הלכות החג למעשה

שיעורים נוספים