חג הסוכות | ולקחתם לכם

חג הסוכות | ולקחתם לכם

הרב משה לוי

חג הסוכות | ולקחתם לכם

עיון הלכתי בגדר לקיחת ארבעת המינים

שיעור הלכתי בעיון במצוות " ולקחתם לכם" .

שיעור הלכתי בעיון במצוות " ולקחתם לכם" .

שיעורים נוספים