חג הסוכות | ישיבה תחת הסכך או ישיבה בצל

חג הסוכות | ישיבה תחת הסכך או ישיבה בצל

הרב יורם מושקוביץ

חג הסוכות | ישיבה תחת הסכך או ישיבה בצל

עיון הלכתי בשאלת תפקודו של הסכך

שיעור הלכתי בנושא מהות הסכך.

שיעור הלכתי בנושא מהות הסכך.

שיעורים נוספים