הגר"א(הגאון רבנו אליהו מווילנה)

הרב אמיר דומן

סדרה קצרה לכבוד חג סוכות, שיום פטירתם של צדיקים אלו  הוא בימי החג.

שיעורים נוספים