הגר"א(הגאון רבנו אליהו מווילנה)

הרב אמיר דומן

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

סדרה קצרה לכבוד חג סוכות, שיום פטירתם של צדיקים אלו  הוא בימי החג.

שיעורים נוספים