הגר"א(הגאון רבנו אליהו מווילנה)

הגר"א(הגאון רבנו אליהו מווילנה)

הרב אמיר דומן

הגר"א(הגאון רבנו אליהו מווילנה)

סדרה קצרה לכבוד חג סוכות, שיום פטירתם של צדיקים אלו  הוא בימי החג.

סדרה קצרה לכבוד חג סוכות, שיום פטירתם של צדיקים אלו  הוא בימי החג.

שיעורים נוספים