הלכות סוכה

הרב משה לוי

"תשבו כעין תדורו"

שיעור קצר בו מבאר הרב את הגדר ההלכתי " תשבו כעין תדורו" .

שיעורים נוספים