הלכות סוכה

הלכות סוכה

הרב משה לוי

הלכות סוכה

גדר "מצטער"

שיעור קצר בו מבאר הרב מיהו המצטער הפטור מן הסוכה , ומהן הדרישות ההלכתיות בכדי להימנע מלהגיע למצב זה.

שיעור קצר בו מבאר הרב מיהו המצטער הפטור מן הסוכה , ומהן הדרישות ההלכתיות בכדי להימנע מלהגיע למצב זה.

שיעורים נוספים