הלכות סוכה

הלכות סוכה

הרב משה לוי

הלכות סוכה

שמחת החג

בשיעור מדבר הרב על שמחת החג ומסביר כיצד פורשים את השמחה על פני כל החג , ולא רק בחג הראשון.

בשיעור מדבר הרב על שמחת החג ומסביר כיצד פורשים את השמחה על פני כל החג , ולא רק בחג הראשון.

שיעורים נוספים