המאור הגדול

המאור הגדול

הרב משה גנץ

המאור הגדול

קווים לדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצוק"ל

במה התייחד הרב צבי יהודה מרבנים אחרים בני דורו? הרב משה גנץ, שהיה מתלמידיו הקרובים של מנהיג התורה הגואלת בעדות אישית על הצמיחה וההתגדלות בתורה במחיצתו של ענק הענקים.

במה התייחד הרב צבי יהודה מרבנים אחרים בני דורו? הרב משה גנץ, שהיה מתלמידיו הקרובים של מנהיג התורה הגואלת בעדות אישית על הצמיחה וההתגדלות בתורה במחיצתו של ענק הענקים.

שיעורים נוספים