הפטרת פרשת דברים - שבת חזון | חזון או מציאות?

הפטרת פרשת דברים - שבת חזון | חזון או מציאות?

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת דברים - שבת חזון | חזון או מציאות?

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים