פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת וילך | ההכנה לשירה

ועוד איך אפשר לצאת ידי חובת כתיבת ספר תורה בימינו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

ועוד איך אפשר לצאת ידי חובת כתיבת ספר תורה בימינו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים