סוכות | הקבלת פני רבו | ו"שמחת בחגך" | ארבעת המחלוקות בין רבי אליעזר לחכמים

הרב חיים גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

ושמחת בחגך לכתחילה בעידן הקורונה | ארבעת המחלוקות בין חכמים לרבי אליעזר  והנפקא מינות שיוצאות מהן דף כז.

שיעורים נוספים