סוכות | הקבלת פני רבו | ו"שמחת בחגך" | ארבעת המחלוקות בין רבי אליעזר לחכמים

סוכות | הקבלת פני רבו | ו"שמחת בחגך" | ארבעת המחלוקות בין רבי אליעזר לחכמים

הרב חיים גנץ

סוכות | הקבלת פני רבו | ו"שמחת בחגך" | ארבעת המחלוקות בין רבי אליעזר לחכמים

ושמחת בחגך לכתחילה בעידן הקורונה | ארבעת המחלוקות בין חכמים לרבי אליעזר  והנפקא מינות שיוצאות מהן דף כז.

ושמחת בחגך לכתחילה בעידן הקורונה | ארבעת המחלוקות בין חכמים לרבי אליעזר  והנפקא מינות שיוצאות מהן דף כז.

שיעורים נוספים