חנוכה | הנביא חגי וחג החנוכה

חנוכה | הנביא חגי וחג החנוכה

הרב מנחם שחור

חנוכה | הנביא חגי וחג החנוכה

לימוד של מה שהיה ומה שיכול להיות

שיעורים נוספים