חג הסוכות

הרב דוד טורנר

שיעור בביאור עניינו של חג הסוכות.

שיעורים נוספים