שבע שבתות תמימות | האם יש דין להוסיף מחול על הקודש בשבועות?

שנת תשע"ט

שיעורים נוספים