חג שבועות

חג שבועות

הרב חיים גנץ

חג שבועות

שיעור בנושא זמן מתן תורה  ,ומתוך כך מה עלינו ללמוד על גדלותה ועניינה של התורה .

שיעור בנושא זמן מתן תורה  ,ומתוך כך מה עלינו ללמוד על גדלותה ועניינה של התורה .

שיעורים נוספים