חנוכה

חנוכה

הרב חיים גנץ

חנוכה

"יפיפיותו של יפת באהלי שם" - סודו של חג החנוכה

בשיעור קצר זה מבאר הרב מה עניינו של חג החנוכה , ומדוע דווקא מתוך "טומאת החכמה היוונית" - נס חנוכה נראה פלאי יותר.

בשיעור קצר זה מבאר הרב מה עניינו של חג החנוכה , ומדוע דווקא מתוך "טומאת החכמה היוונית" - נס חנוכה נראה פלאי יותר.

שיעורים נוספים